Poslední novinky

7.7.2008
Profily uživatelů

Od dnešního dne si můžete na FajnemMimču vytvořit bezplatný profil vašeho dítěte. Postupně budeme přidávat k profilu další funkce a vylepšení.

20.6.2008
Soutěž o Nejfajnější mimčo

Startujeme pro všechny naše zákazníky soutěž o dětské kolo Minibike

10.6.2008
Spuštění stránek

Dnes jsme spustili nové internetové stránky FajneMIMCO.cz

Všeobecné podmínky

Provozovatel

Provozovatelem služby je firma Libor Jařab - J+M výpočetní technika zapsaná na ŽÚ města Kravaře, pod evidenčním číslem 380604-2592-00.
Dále jen provozovatel.

Služba

Provozovatel poskytuje službu k vytváření osobních www stránek. Tato služba je dostupná na internetové adrese www.fajne-mimco.cz. Stránky uživatelů jsou zobrazovány na doménách třetího řádu nazev-stranek.fajne-mimco.cz. Dále jen služba.

Uživatel

Uživatelem služby se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba dále jen osoba.
Uživatelem se stává osoba vyplněním objednávkového formuláře a následnou úhradou ceny za provoz služby. Dále jen uživatel.

Podmínky provozu

Na stránkách nesmí být umístěna žádná reklama vlastní nebo třetích stran ani externí kód, který reklamu zprostředkovává. Stránky nelze využít k prezentaci firmy, služeb nebo výrobků.

Úhrada provozu stránek je dle platného ceníku a je nevratná. Ukončením služby ze strany provozovatele nevzniká uživateli nárok na vrácení platby.

Uživatel se zavazuje uveřejňovat na svých stránkách pouze obsah, který je v souladu se zákonem, a nezasahuje do práv provozovatele nebo třetích stran. Při porušení těchto podmínek má provozovatel právo stránky pozastavit či zrušit.

Další ujednání

Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje třetí straně. Poskytnutá data budou použita pouze při vzájemné komunikaci nebo za účelem realizace objednaných služeb, v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci služeb.

Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit všeobecné podmínky.

Provozovatel je autorem šablony, softwaru a samotné služby.

Provozovatel není odpovědný za obsah stránek uživatelů.

Poskytování služeb a jejich rozsahu se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn na stránkách provozovatele.

Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované služby.

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systému nebo jinak přetěžovat server.

FajnyWEB.cz © 2008  |  Powered by VYTVOR-TO.cz - FajneMIMCO.cz

Všeobecné podmínky  |  Kontakt